Donq Croissant.

 Wednesday, January 31, 2007

chiba city no depato( sogo/ takashimaya) ni sampo itekimashita. mini croissant utemasu kara kachaimashita. yasukutte umai desu yo konna mini croissant.

P1000418

?? 010

de kaitara, papa wa zenbu tabemashita! are! watashi no bun wa?!

Read more...

Blog template by simplyfabulousbloggertemplates.com

Back to TOP